Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

21.10.2020 - Tillfällig avstängning av farled 2715 Bomarsund södra vid Bomarsundsbron under entreprenadtiden då nuvarande bro över Bomarsund byts ut
Ålands Landskapsregering har sedan 1952-års självstyrelselag behörighet över farleder för den lokala sjötrafiken. Landskapsregeringens ansvar och skyldigheter som farledshållare av allmänna farleder...
Läs mer om Tillfällig avstängning av farled 2715 Bomarsund södra vid Bomarsundsbron under entreprenadtiden då nuvarande bro över Bomarsund byts ut ›
14.10.2020 - M/S Alfågeln på översyn till Möckelö
M/s Alfågeln ersätts av m/s Viggen måndag 19 oktober – lördag 31 oktober 2020 under översynen. Samtidigt kommer m/s Knipan att trafikera på Åva-Osnäslinjen istället för m/s Viggen. M/s Knipan kommer...
Läs mer om M/S Alfågeln på översyn till Möckelö ›
21.8.2020 - Trafikmeddelande Embarsundslinjen
Embarsunds linfärja; störningar i trafiken onsdagen den 2 september På grund av  klaffreparation på Föglö, Finnholma-sidan kommer enbart persontransport att vara möjlig mellan 12.00 och 20.00...
Läs mer om Trafikmeddelande Embarsundslinjen ›
12.8.2020 - Södra Linjen trafikmeddelande gällande Kyrkogårdsö
Onsdagen den 19 augusti mellan kl. 10:00-15.30 kommer arbete på dykdalben att utföras. Vid lugnt väder går trafiken som vanligt, men vid hårt väder kan störningar uppkomma som gör att Kyrkogårdsö...
Läs mer om Södra Linjen trafikmeddelande gällande Kyrkogårdsö ›
12.8.2020 - Lemströms kanal och svängbro, förlängd tidtabell fram till 20/9
Den regelbundna öppningen av Lemströms kanal och svängbro för sjötrafik förlängs fredag till söndag för säsong 2020 fram till klockan 18.00. Tidtabellen gäller fram till 20.9.2020. Förlängning av...
Läs mer om Lemströms kanal och svängbro, förlängd tidtabell fram till 20/9 ›
7.7.2020 - Tillfällig avstängning av farled 2815 Bänö-Föglö
Ålands landskapsregering har fattat beslut att stänga farled 2815 Bänö-Föglö båtrutt för allmän sjötrafik 250 m före och 250 m efter Brändöströmsbron. Det aktuella farledsavsnittet stängs av under...
Läs mer om Tillfällig avstängning av farled 2815 Bänö-Föglö ›
1.6.2020 - M/s Rosala II trafikerar på Enklingelinjen
Från och med onsdag 3.6.2020 till slutet av augusti kommer m/s Rosala II att trafikera på Enklingelinjen. M/s Bärö blir reservfartyg på Enklingelinjen och beräknas återgå i trafik i september....
Läs mer om M/s Rosala II trafikerar på Enklingelinjen ›
14.5.2020 - M/s Gudingen ska dockas, uppdatering
M/s Gudingen ersätts av m/s Knipan fr.o.m. tisdag 19 maj 2020 t.o.m. tisdag 9 juni 2020. M/s Gudingen ska dockas på Oy Western Shipyard Ltd i Tykö nära Salo i Finland. Under tiden trafikerar m/s...
Läs mer om M/s Gudingen ska dockas, uppdatering ›
11.5.2020 - Viktbegränsningen på Lemströms kanalbro upphävs
Ålands landskapsregering upphäver viktbegränsningen på bron över Lemströms kanal från och med tisdagen den 12 maj 2020. Ålands landskapsregering har anlitat teknikkonsultföretaget WSP Sverige AB för...
Läs mer om Viktbegränsningen på Lemströms kanalbro upphävs ›
8.4.2020 - Renovering och grundförbättring av Långnäs parkering
Från och med tisdagen den 14.4.2020 kommer hela parkeringen vid Långnäs hamn att vara avstängd till följd av pågående renovering och grundförbättring. Information och skyltning om avstängningen sker...
Läs mer om Renovering och grundförbättring av Långnäs parkering ›

Sidor