Nyheter

22.8.2019 - Vägarbete på Vårdövägen 26 augusti - 6 september 2019
Stabiliseringsfräsning och beläggningsarbeten utförs på landsväg 670, Vårdövägen, på sträckan mellan Töftö färjfäste och Vårdöbron. Sträckan är cirka 2500 m lång. Arbetet pågår från måndagen den 26...
Läs mer om Vägarbete på Vårdövägen 26 augusti - 6 september 2019 ›
9.8.2019 - Beläggningsarbete på LV 1, Hammarlandsvägen
Beläggningsarbete på LV 1, Hammarlandsvägen mellan Möckelö och Kungsö korsningen. Arbetet pågår från måndag 12 augusti till fredag 16 augusti om vädret tillåter. 2018 lades en justeringsmassa på...
Läs mer om Beläggningsarbete på LV 1, Hammarlandsvägen ›
19.6.2019 - M/s Odins passagerarkapacitet är höjd till 131
J&L Shipping har höjt passagerarkapaciteten till 131 passagerare på m/s Odin som går på Tvärgående linjen. Avtalet mellan landskapsregeringen och J&L Shipping säger att passagerarkapaciteten...
Läs mer om M/s Odins passagerarkapacitet är höjd till 131 ›
16.5.2019 - Begränsningar gällande tung trafik på Asterholmalinjen i Brändö 3-20 juni 2019
Underhållsarbete inklusive klaffbyte kommer att utföras i Asterholma 3-20 juni 2019. Det kommer enbart att vara möjligt att komma iland på Asterholma med personbil, dvs. inga lastbilar och tunga...
Läs mer om Begränsningar gällande tung trafik på Asterholmalinjen i Brändö 3-20 juni 2019 ›
15.5.2019 - Trafikmeddelande, uppdatering: Sträckan Kungsö vägskäl - Gottby vägskäl AVSTÄNGD FÖR TRAFIK IDAG
UPPDATERING AV TRAFIKMEDDELANDE: I samband med trumbyte vid landsväg nr 1, Hammarlandsvägen, kommer sträckan mellan Kungsö vägskäl och Gottby vägskäl att vara AVSTÄNGD FÖR TRAFIK KLOCKAN 9-18 IDAG,...
Läs mer om Trafikmeddelande, uppdatering: Sträckan Kungsö vägskäl - Gottby vägskäl AVSTÄNGD FÖR TRAFIK IDAG ›
14.5.2019 - Temporär hastighetsbegränsning 15-17 maj pga. vägarbete på Hammarlandsvägen
Trafikmeddelande: I samband med trumbyte vid landsväg nr 1, Hammarlandsvägen, kommer sträckan mellan Kungsö vägskäl och Gottby vägskäl att ha begränsad framkomlighet fr.o.m onsdagen den 15 maj...
Läs mer om Temporär hastighetsbegränsning 15-17 maj pga. vägarbete på Hammarlandsvägen ›
10.5.2019 - Begränsad framkomlighet för den lätta trafiken över Färjsundsbron
Tätskikts- och beläggningsarbeten kommer att utföras på Färjsundsbron under tiden 11.5.2019 – 3.6.2019. Under perioden kommer framkomligheten för gående och cyklande att vara begränsad. I mån av...
Läs mer om Begränsad framkomlighet för den lätta trafiken över Färjsundsbron ›
25.4.2019 - M/S Skarven åter i trafik fredag 26.4 2019
M/S Skarven återgår i trafik på Föglölinjen från och med avgång 06:30 från Degerby på fredag morgon den 26.4.2019. M/S Odin återgår till trafik på Tvärgående linjen och M/S Bärö återgår till trafik...
Läs mer om M/S Skarven åter i trafik fredag 26.4 2019 ›
23.4.2019 - M/S Skarven information
M/S Skarven är på varv i Teijo och beräknas vara där till 25.4.2019. På basen av den information som finns tillgänglig idag beräknas utdockning ske 25.4.2019 och trafiken på Föglölinjen kan...
Läs mer om M/S Skarven information ›
8.4.2019 - Trafikstörning på Åva-Osnäslinjen
M/s Viggen ska dockas och ersätts under tiden av m/s Knipan från söndagen den 7 april till söndagen den 28 april. Resenärer på Åva-Osnäslinjen rekommenderas att boka plats, eftersom kapaciteten på m/...
Läs mer om Trafikstörning på Åva-Osnäslinjen ›

Sidor