Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

28.5.2020 - Rättssakkunnig vid Ålands landskapsregering
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som rättssakkunnig vid enheten för rättsliga och internationella frågor vid regeringskansliet. Arbetet som rättssakkunnig Det ankommer på den...
Läs mer om Rättssakkunnig vid Ålands landskapsregering ›
10.1.2020 - Sommarpersonal till vägunderhållsenheten
Ålands landskapsregering, Infrastrukturavdelningens vägnätsbyrå, lediganslår två tillfälliga tjänster som vägunderhållsarbetare på fasta Åland och Vårdö, där arbete även kan förekomma i skärgården....
Läs mer om Sommarpersonal till vägunderhållsenheten ›