Nyheter

13.9.2018 - Antikvarie i arkeologi vid kulturbyrån
Ålands landskapsregering lediganslår ett vikariat som antikvarie vid utbildnings- och kulturavdelningens kulturbyrå, under perioden 16.10.2018 – 29.8.2019, med möjlighet till förlängning. Tjänsten är...
Läs mer om Antikvarie i arkeologi vid kulturbyrån ›
13.9.2018 - Jurist vid utbildnings- och kulturavdelningens allmänna byrå
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som jurist vid utbildnings- och kulturavdelningen, allmänna byrån. Utbildnings- och kulturavdelningen och allmänna byrån Till avdelningens...
Läs mer om Jurist vid utbildnings- och kulturavdelningens allmänna byrå ›
27.8.2018 - Myndighetsjurist vid Fordonsmyndigheten
Fordonsmyndigheten arbetar för en säker vägtrafik med låg miljöpåverkan på Åland. Genom vår besiktningsverksamhet kontrollerar vi att de fordon som används på våra vägar uppfyller de säkerhets- och...
Läs mer om Myndighetsjurist vid Fordonsmyndigheten ›
21.8.2018 - Byråchef, som även fungerar som avdelningsjurist, vid infrastrukturavdelningens allmänna byrå
Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som byråchef, som även fungerar som avdelningsjurist, vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå.
Läs mer om Byråchef, som även fungerar som avdelningsjurist, vid infrastrukturavdelningens allmänna byrå ›
18.5.2018 - Sommarextra bokare vid Ålandstrafiken
Ålands landskapsregering, Infrastrukturavdelningens transportbyrå, lediganslår en tillfällig tjänst som bokare vid Ålandstrafiken. Tjänsten är sommarextra fram till den 31 augusti 2018....
Läs mer om Sommarextra bokare vid Ålandstrafiken ›
25.1.2018 - Taxitillstånd i Geta
Ett trafiktillstånd i Geta lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil. Ansökan inkl. bilagor ska vara landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast den 29.3.2018...
Läs mer om Taxitillstånd i Geta ›