Samtalsstöd online - stöd och hjälp i svåra situationer

Landskapsregeringen har i samarbete med Österbottens kriscenter Valo öppnat för att även ålänningar kan ringa till centrets samtalsstöd.

Kristcentret Valo erbjuder riksomfattande samtalsstöd på svenska enligt lågtröskelmodellen. Vi kan erbjuda samtalsstöd inom tre vardagar med en professionell krismedarbetare 5-6 gånger kostnadsfritt, anonymt och konfidentiellt. Det kan handla om krissituationer i vardagen samt att klara av svåra situationer i livet. Vi definierar inte vad en kris är. När du behöver hjälp och någon som lyssnar ta kontakt med oss.

Tidsbokning

+358 44 979 2439

måndag till torsdag kl. 9-15

Stöd kan behövas vid :

  • Parförhållande- eller familjetvister
  • Stress och oro över vardagen
  • Ensamhet
  • Du har förlorat någon nära
  • Problem i arbetslivet
  • Traumatiska upplevelser
  • Andra svåra livssituationer