Erkännande av yrkeskvalifikationer, jämställande av högskoleexamen och validering av kunnande

Erkännande av yrkeskvalifikationer

Om du har avlagt en examen utomlands kan du behöva ett beslut om erkännade av examen för att kunna arbeta på Åland. I de flesta fall är det arbetsgivaren som bedömmer vilken behörighet och vilket kunnande din utländska examen motsvarar på Åland.

Du kan ansöka om erkännande av yrkeskvalifikationer om du är medborgare i ett EU- eller EES medlemsland eller i Schweiz om du har fått behörighet för ett yrke i ett annat EU- eller EES medlemsland eller i Schweiz. För att yrkeskvalifikationer ska kunna erkännas ska yrket vara reglerat i Finland. 

Jämställande av högskoleexamen

Om du har en utländsk högskoleutbildning kan du behöva ansöka om att din examen jämställs med motsvarande utbildning i Finland. Om du på Åland söker en tjänst där behörighetsvillkor enligt lagen är högskoleexamen kan du ansöka om ett jämställande av din högskoleexamen.

Validering av kunnande

I landskapet finns det möjlighet till validering. Det är en process där dina kunskaper och din kompetens kan erkännas genom strukturerad bedömning, värdering och dokumentation. Valideringen kan leda till en examen eller en del av examen.