Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Kursverksamhet

Här finns information om kursverksamheten vid Ålands sjösäkerhetscentrum och Öppna högskolan samt information om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. Även information om sysselsättnings- och integrationsfrämjande utbildningar och kurser.

Ålands sjösäkerhetscentrum

Ålands sjösäkerhetscentrum (Maritime Safety Center) erbjuder säkerhets- och brandbekämpningskurser för sjöpersonal i moderna övningsanläggningar. Centret består av brandövningsfält, övningshamn samt övningsbassäng och uppfyller de senaste internationella säkerhets- och miljökraven. Kursverksamheten är en viktig del i den programbaserade sjöfartsutbildningen på gymnasie- och högskolenivå.

Ålands sjösäkerhetscentrums webbplats

Öppen högskoleverksamhet

Läs om Öppna högskolans verksamhet på sidan om högskoleutbildning.

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns en lag som reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra sådana transporter. Syftet är att få tryggare, miljövänligare och högklassigare transporter. Genom utbildningen för yrkeskompetens får förarna ökad sakkunskap, vilket förbättrar transporternas och tjänsternas kvalitet och erbjuder förarna möjlighet att förbättra arbetarsäkerheten.

Ålands landskapsregering beviljar tillstånd att arrangera utbildning för grundläggande yrkeskompetens och fortbildning. Ålands gymnasium har tillstånd att arrangera den grundläggande utbildningen samt fortbildningen för yrkeskompetens och Ålands Näringslivs servicebolag Ab i samarbete med Ålands trafikskolor r.f. samt Gun Lindmans Hälso- och sjukvårdsservice Ab har tillstånd att arrangera fortbildning.

Det finns en broschyr med mer information om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare, se bilaga.

Sysselsättningsfrämjande utbildningar och kurser

För att tillgodose arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft och motverka arbetslöshet ordnas sysselsättningsfrämjande vuxenutbildning med särskilda medel. Till sysselsättningsfrämjande utbildning antas personer som är arbetslösa eller hotas av arbetslöshet, personer som är i behov av utbildning för att upprätthålla och öka sin yrkesskicklighet och personer som är i behov av utbildning för att få ett yrke.

Sysselsättningsfrämjande vuxenutbildning ordnas utgående ifrån behov inom olika yrkesbranscher och i nära samarbete med Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, (Ams). Landskapsregeringen finansierar genom ett avtal med Yrkesakademin i Österbotten sysselsättningsfrämjande vuxenutbildning inom olika yrkesområden för personer inregistrerade vid Ams. Du som är intresserad av sysselsättningsfrämjande utbildning ska i första hand kontakt Ams.

Läs om kurser på Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighets webbplats

Läroavtal

En arbetssökande person inregistrerad vid Ams kan få möjlighet att genomföra en utbildning via läroavtal och få alla kostnader ersatta med sysselsättningsfrämjande medel.  För att ingå ett läroavtal krävs att man har ett avtal med en arbetsgivare. Närmare information om läroavtal fås från Ålands gymnasiums vuxenutbildningsavdelning.

Läs om läroavtal på Ålands gymnasiums webbplats

Integrationsutbildningar och kurser

Svenska för inflyttade (sfi)

Ålands landskapsregering finansierar sfi- utbildning (svenska för inflyttade) på tre olika nivåer: elementär (A1), grundläggande (A2) och fungerande (B1) språkfärdighetsnivå genom ett avtal med Medborgarinstitutet i Mariehamn (Medis). Målgruppen för utbildningarna är vuxna inflyttade personer som är inregistrerade som arbetssökande vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (Ams). Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt främja studerandes möjligheter att få ett arbete. Sfi- utbildningarna finansieras med sysselsättningsfrämjande medel.

Svenska för inflyttade i arbete

Landskapsregeringen finansierar genom avtal med Medborgarinstitutet i Mariehamn (Medis) svenska för inflyttade som är i arbete i form av ett nära samarbete med arbetsgivare/företag med utländsk arbetskraft och deras anställda som är i behov av undervisning i svenska.

Läs om svenskakurser för inflyttade på Medis webbplats

Publicerad 7.5.2015 kl. 13:41
Uppdaterad 28.8.2020 kl. 10:47