Tillgänglighetstänk i byggkedjan – ett borttappat ansvar

I rapporten undersöks hur tillgänglighetsaspekterna i plan- och bygglagstiftningen efterlevs i byggprocessen.

Ämne: 
Infrastruktur och kommunikationer
Publicerad 27.10.2017
Uppdaterad 27.10.2017