Tillgänglighetstänk i byggkedjan – ett borttappat ansvar

I rapporten undersöks hur tillgänglighetsaspekterna i plan- och bygglagstiftningen efterlevs i byggprocessen.

Dokument: