Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Tillgänglighetstänk i byggkedjan – ett borttappat ansvar

I rapporten undersöks hur tillgänglighetsaspekterna i plan- och bygglagstiftningen efterlevs i byggprocessen.

Ämne: 
Infrastruktur och kommunikationer
Publicerad 27.10.2017 kl. 15:25
Uppdaterad 27.10.2017 kl. 15:56