Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Presskonferens

Kommunindelningsutredning

Kommunindelningsutredare från Henricson Ab överlämnade idag till Ålands landskapsregering sina slutrapporter över kommunindelningsutredningarna för samarbetsområden Skärgården, Norra Åland och Södra Åland. Henricson Ab:s utredningsteam har bestått av Siv Sandberg (ansvarig utredare), Jan-Erik Enestam (Senior Advisor) och Marcus Henricson (konsulterande jurist).

Med anledning av detta höll landskapsregeringen en direktsänd pressinformation 4.2.2019 kl. 13.00. Pressinformationen kan ses på landskapsregeringens YouTube-kanal.

Landskapsregeringens YouTube-kanal

Landskapsregeringens representanter vid pressinformationen var

  • Lantråd Katrin Sjögren
  • Minister Nina Fellman
  • Minister Wille Valve
Publicerad 4.2.2019 kl. 10:02
Uppdaterad 4.2.2019 kl. 14:15