Kulturpolitisk strategi för Åland 2024 – 2030

Den 23 maj antog Ålands landskapsregering Kulturpolitisk strategi för Åland 2024 – 2030. Den kulturpolitiska strategin är övergripande och ska tjäna som ett ramverk. 

Strategin tydliggör prioriterade målområden och ger riktning och kraft till Ålands rika kulturliv. Den kommer att kompletteras med handlingsplaner som bygger på regeringsprogram och de årliga landskapsbudgetarna. 

Strategin i sin helhet finns att läsa (och laddas ned) här till höger.