Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nysatsning på åländsk sjöfartsutbildning

Ålands landskapsregering bildar Alandica Shipping Academy där landskapets tre sjöfartsutbildningar gör gemensam sak för att skapa tydligare marknadsföring och kundanpassade utbildningar.

Ledare från Ålands yrkesgymnasium, Högskolan på Åland och Ålands sjösäkerhetscentrum ingår i en styrgrupp för Alandica Shipping Academy och en projektledare för den nya organisationen kommer att anställas.
Avsikten med Alandica Shipping Academy är att öka antalet sökanden till sjöfartsgymnasiet och till högskolan. Dessutom är målet med den nya organisationen att öka antalet kunder till Ålands sjösäkerhetscentrum och att förbättra synligheten för Åland som utbildningsort för sjöfartsrelaterad utbildning.

Inom sjöfarten finns ett stort rekryteringsbehov på kort och lång sikt. Det är av största vikt att göra sjöfartsutbildning attraktivt för både kvinnor och män. Arbetet är mångsidigt och utvecklande och en del i att skapa miljöriktig infrastruktur. Åland är ett sjöfartssamhälle där vi nu växlar upp den utbildning som branschen så starkt efterfrågar, säger Niklas Stenbäck avdelningschef vid Utbildnings- och kulturavdelningen, Ålands landskapsregering som till att börja med blir den nya styrgruppens ordförande.

Sjöfartsutbildningen på Åland går tillbaka till 1800-talet då bondeseglationen och Bomarsundstiden formade vår del av världen. I dag är sjöfarten lika viktig som då men den har bytt skepnad och de kompetenser som behövs ombord är väldigt många fler än förr. På Åland finns djupa insikter i såväl teknisk som nautisk framdrift av fartyg och genom att tydliggöra vår utbildning finns alla förutsättningar att göra sjöfarts-Ålands utbildningar till ett föredöme för resten av världen.

Sjöfartens olika aktörer har under senare år slagit larm om väntande utmaningar när det gäller att hitta behörig personal. Detta vill Åland nu råda bot på och investerar i en ny simulatoranläggning som byggs vid Högskolan Norra.

Med styrkan i historien och närvaron av ett aktivt sjökluster är Åland en utomordentlig plats för högklassig sjöfartsutbildning samt -fortbildning. Pensionsavgångar och större efterfrågan på sjötransporter i Norden skapar en höjd efterfrågan på kompetent personal i framtiden. De övergripande trenderna inom sjöfarten är digitalisering, hållbarhet, globalisering och automatisering. Under dessa delar ryms mängder av möjligheter, sammanfattar Niklas Stenbäck.

Alandica Shipping Academy blir verklighet från och med den 1 januari 2020 men arbetet med att öka antalet sökanden och höja synligheten för Åland som utbildningsort för sjöfartsrelaterad utbildning inleds genast. Det är viktigt att detta sker med ambitionen att skapa en sjöfartsutbildning med stark internationell konkurrenskraft.

Strategin bakom Alandica Shipping Academy har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av: Niklas Stenbäck, ordförande. Högskolan på Åland (Sven Schauman, Anna Janson), Ålands yrkesgymnasium (Gitte Holmström), Ålands gymnasium (Katarina Sundberg) och Ålands sjösäkerhetscentrum (Kristoffer Joelsson, Jerry Bergman). Som gruppens sekreterare och projektledare har Jörgen Pettersson fungerat.

Mer information

Avdelningschef Niklas Stenbäck, telefon +358 18 25230.

Publicerad 17.10.2019 kl. 10:59
Uppdaterad 17.10.2019 kl. 10:59