Aktuella infrastrukturprojekt

Nedan presenteras pågående projekt, vilka har föranletts av vägplaneprocessen, hos Vägnätsbyrån vid Infrastrukturavdelningen. Beslutsdatum inom parentes.

För närmare beskrivning om hur det går till att ta fram en vägplan, se sidan om vägplaneprocessen.

I rutan Pågående vägprojekt framgår samtliga större pågående bro- och vägentreprenader, dvs. även de som inte föregåtts av en vägplan.