Landskapslag (1989:60) om landskapsunderstöd för främjande av näringar i kommunerna

1 §.

Kommun skall inom sitt område dra försorg om de uppgifter som hänför sig till främjande av näringar. För dessa uppgifter kan i kommunen finnas en tjänst som näringsombudsman.

2 §.

Upphävd (2017:140).

3 §.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1989, varvid landskapslagen (1975:34) om landskapsstöd för avlönande av kommunala näringsombudsmän upphävs. Bestämmelserna i 2 § tillämpas dock från den 1 januari 1989 i stället för motsvarande bestämmelser i den upphävda lagen.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

1989:60

  • Fr. 14/1988-89
  • Lu bet. 13/1988-89
  • Stu bet. 20/1988-89

1993/76

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

  • Fr. 32/1992-93
  • Fu bet. 13/1992-93

2017:140

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

  • LF 28/2016-2017
  • FNU bet. 25/2016-2017