Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsförordning (2021:154) om den tillåtna toleransmarginalen för uppskattade fångstmängder som antecknas i fiskeloggboken

1 §.

Denna förordning innehåller bestämmelser om den tillåtna artspecifika felmarginalen i uppskattade fångstmängder som antecknas i fiskeloggboken i fråga om fångster som erhållits genom fiske av torsk, strömming och vassbuk och som landas osorterade.

Den tillåtna toleransmarginalen för den i fiskeloggboken antecknade uppskattningen av mängden fisk i kilogram som finns ombord i förhållande till den mängd fisk som landats ska för varje landad art vara 10 procent av den sammanlagda mängden av alla fångster som finns ombord.

2 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2021:154

Publicerad 19.1.2022 kl. 17:02
Uppdaterad 19.1.2022 kl. 17:02