Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapslag (2018:101) om vissa kompensationer till kommunerna finansåret 2018 (tidsbunden)

1 §.

För att dämpa de ekonomiska effekterna av det avtal som 2017 slöts mellan arbetsmarknadens centralorganisationer i riket (konkurrenskraftsavtalet) och de skatteåtgärder som vidtogs i samband med det, betalar landskapsregeringen 650 000 euro i kompensation till kommunerna finansåret 2018. Beloppet fördelas mellan kommunerna enligt följande:

Kommun Belopp, euro
Brändö 15 372,49
Eckerö 26 397,52
Finström 79 462,51
Föglö 9 326,21
Geta 11 021,05
Hammarland 45 953,78
Jomala 78 904,76
Kumlinge 8 027,98
Kökar 3 605,95
Lemland 34 131,87
Lumparland 13 133,79
Mariehamn 232 706,11
Saltvik 44 700,66
Sottunga 2 508,84
Sund 32 350,09
Vårdö 12 396,38

2 §.

För att kompensera kommunerna för den förlust av skatteintäkter som orsakas av skatteåtgärder som vidtogs för skatteåret 2018 betalar landskapsregeringen 540 000 euro i kompensation till kommunerna finansåret 2018. Beloppet fördelas mellan kommunerna enligt följande:

Kommun Belopp, euro
Brändö 8 738,81
Eckerö 28 976,50
Finström 61 444,80
Föglö 6 633,45
Geta 16 287,72
Hammarland 43 101,86
Jomala 82 857,15
Kumlinge 9 147,73
Kökar 6 509,99
Lemland 51 796,65
Lumparland 9 930,38
Mariehamn 148 903,56
Saltvik 19 005,69
Sottunga 2 094,11
Sund 31 509,78
Vårdö 13 061,81

3 §.

Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

Denna lag träder i kraft den 28 december 2018 och tillämpas för finansåret 2018.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2018:101

  • LF 1/2018-2019
  • FNU bet. 6/2018-2019
Publicerad 10.6.2019 kl. 10:44
Uppdaterad 9.3.2020 kl. 08:54