Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapslag (2020:45) om tillämpning på Åland av lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin (tidsbunden)

1 §.  Lagens tillämpningsområde

Lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin (FFS 315/2020) ska, med i denna lag angivna undantag, tillämpas på Åland till den del lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin gäller arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd, vilka betalas av landskapet med stöd av landskapslagen (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Ändringar av lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin ska gälla på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

2 §.  Ikraftträdande

Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen (1991:71) för Åland.

Denna lag träder i kraft den 8 juni 2020 och gäller till och med den 31 oktober 2020.

Bestämmelserna i 4 § 2 mom. i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin ska tillämpas även vid ikraftträdandet av denna lag.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2020:45

  • LF 19/2019-2020
  • FNU bet. 14/2019-2020
Publicerad 1.9.2020 kl. 11:15
Uppdaterad 18.2.2021 kl. 10:55