Landskapslag (2020:49) om kompensation till kommunerna för minskade skatteintäkter 2020 (tidsbunden)

1 §.

För att stödja kommunerna ekonomiskt under 2020 betalar landskapsregeringen 3 500 000 euro i kompensation för minskade skatteintäkter. Beloppet fördelas mellan kommunerna enligt följande:

Kommun Belopp, euro
Brändö 51 492,82
Eckerö 95 485,64
Finström 292 933,97
Föglö 51 683,25
Geta 40 886,48
Hammarland 148 054,20
Jomala 572 981,43
Kumlinge 37 503,51
Kökar 26 788,10
Lemland 233 227,30
Lumparland 47 700,44
Mariehamn 1 517 046,58
Saltvik 204 964,95
Sottunga 12 910,59
Sund 122 188,56
Vårdö 44 152,18

2 §.

Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen (1991:71) för Åland.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020 och tillämpas för finansåret 2020. Kompensationen betalas ut till kommunerna så snart som möjligt efter lagens ikraftträdande.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2020:49

  • LF 18/2019-2020
  • FNU bet. 13/2019-2020