Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapslag (2021:51) om upphävande av landskapslagen om en reform av kommunstrukturen på Åland

2 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2021.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2021:51

  • LF 5/2020-2021
  • LKU bet. 6/2021-2021
Publicerad 21.6.2021 kl. 13:39
Uppdaterad 21.6.2021 kl. 13:39