Landskapslag (2021:51) om upphävande av landskapslagen om en reform av kommunstrukturen på Åland

2 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2021.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2021:51

  • LF 5/2020-2021
  • LKU bet. 6/2021-2021