Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Förarbeten

Förarbetet till en landskapslag består av landskapsregeringens lagförslag och ett betänkande från det utskott i lagtinget som behandlat lagförslaget. Landskapsregeringens lagförslag kallades tidigare landskapsregeringens framställningar. Om du är intresserad av förarbetet till en viss landskapslag kan du hitta dem med hjälp av den här listan.

Förarbeteslistan är uppbyggd kronologiskt enligt författningarnas ÅFS-nummer. För varje lag finns information om landskapsregeringens lagförslag/framställning och utskottsbetänkanden, både för den ursprungliga lagen och för alla ändringar som har gjorts senare. Listan innehåller också hänvisningar till EU-lagstiftningen där det har varit aktuellt.

I förarbeteslistan finns bara information om förarbeten. Vill du läsa ett lagförslag eller ett utskottsbetänkande finns de på lagtingets webbplats, där alla lagförslag, framställningar, utskottsbetänkanden och lagtingets beslut från och med lagtingsåret 1999-2000 finns. Äldre förarbeten som inte finns i elektronisk form hittar du i lagtingets bibliotek.

Lagtingets webbplats

Publicerad 12.5.2015 kl. 16:28
Uppdaterad 18.5.2015 kl. 17:29