Förordning om hållande av häst

Ett förslag till förordning om hållande av häst har skickats på remiss till

 • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM
 • Ålands polismyndighet
 • Djurskyddsföreningen
 • Ålands hushållningssällskap
 • Ålands Hästsportsförening r.f.
 • Àlenskur Islandshästförening
 • ElisaVet
 • ARRiVET
 • Sleipner
 • Stall Aftonsol
 • Stall Rosenqvist
 • Stall Joy handikappridklubb
 • Åland hästupplevelser
 • Granlunda Gård
 • Himmyra Gård, Reco equestrian
 • Stall Bifrost
 • AxGården Ab

Remisstiden går ut den 11 december 2023.

Ett informationstillfälle om förslaget kommer att hållas onsdagen den 8 november 2023 kl. 15.00 i konferensrum Rödhamn i lagtinget.