Förslag till landskapsförordning om polisens uniformering

Ett förslag till landskapsförordning om polisens uniformering har skickats på remiss till:

  • Styrelsen för Ålands polismyndighet
  • Ålands polisförening r.f.

Remisstiden går ut den 18 april 2024.