Förslag till landskapsförordning om tillämpning på Åland av riksförfattningar om elmarknaden

Ett förslag till landskapsförordning om tillämpning på Åland av riksförfattningar om elmarknaden har skickats på remiss till:

  • Ålands näringsliv
  • Företagarna på Åland
  • Ålands Elandelslag
  • Mariehamns Energi Ab
  • Allwinds Ab
  • Vind AX Ab
  • Kraftnät Åland Ab

Remisstiden går ut den 24 maj 2024.