Lagförslag till lagstiftning om integrering av åländsk utbildning i nationella studie- och examensregister

Ett lagförslag om integrering  av åländsk utbildning i nationella studie- och examensregister har skickats på remiss till

 • Grundskolorna
 • Ålands kommunförbund
 • Mariehamns stad
 • Jomala kommun
 • Södra Ålands utbildningsdistrikt
 • Norra Ålands utbildningsdistrikt
 • Ålands gymnasium
 • Ålands Folkhögskola
 • Högskolan på Åland
 • Datainspektionen
 • Offentliga Ålands it-bolag (ÅDA)
 • Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS)
 • Folkpensionsanstalten (FPA)
 • Studerandekåren vid Högskolan på Åland
 • Åländska studentlaget vid Åbo Akademi
 • Åländska Studentföreningen i Helsingfors
 • Åländska Studentföreningen i Uppsala

Remisstiden går ut den 31 mars 2024.