Lagförslag om åländsk referensram för examina och övriga samlade kompetenser (AxQF)

Ett lagförslag om åländsk referensram för examina och övriga samlade kompetenser (AxQF) har skickats på remiss till:

 • Ålands kommunförbund
 • Mariehamns stad
 • Jomala kommun
 • Ålands gymnasium
 • Högskolan på Åland
 • Folkhögskolan på Åland
 • Medborgarinstitutet
 • Ålands musikinstitut
 • Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, AMS
 • Ålands ungdomsförbund
 • Ung Resurs
 • Arbetarnas bildningsförbund
 • Alandia Shipping Academy
 • Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB

Remisstiden går ut den 6 maj 2024.