Lagförslag om ändring av blankettlagen om utkomststöd

Ett lagförslag om ändring av blankettlagen om utkomststöd har skickats på remiss till

  • Kommunernas socialtjänst, KST
  • Ålands kommunförbund
  • Mariehamns stad
  • Jomala kommun
  • Rädda barnen
  • Folkhälsan
  • Oasen boende- och vårdcenter
  • Diskrimineringsombudsmannen/Barnombudsmannen
  • Klient- och patientombudsmannen
  • Funktionsrätt Åland

Remisstiden går ut den 6 mars 2024.