Lagförslag om avskaffande av sjukdomskostnadsavdraget

Ett lagförslag om avskaffande av sjukdomskostnadsavdraget har skickats på remiss till:

 • Brändö kommun
 • Eckerö kommun
 • Finströms kommun
 • Föglö kommun
 • Geta kommun
 • Hammarlands kommun
 • Jomala kommun
 • Kumlinge kommun
 • Kökars kommun
 • Lemlands kommun
 • Lumparlands kommun
 • Mariehamns stad
 • Saltviks kommun
 • Sottunga kommun
 • Sunds kommun
 • Vårdö kommun
 • Ålands kommunförbund
 • Ålands hälso- och sjukvård
 • Kommunernas socialtjänst k.f.
 • Funktionsrätt Åland r.f.
 • Mariehamns pensionärsförening r.f.
 • Norra Ålands Pensionärer r.f.
 • Rädda Barnen på Åland r.f.
 • Folkhälsan på Åland r.f.
 • Ålands skattebyrå

Remisstiden går ut den 9 augusti 2024.