Lagförslag om höjning och indexering av avbytarstödet

Ett lagförslag om höjning och indexering av avbytarstödet har skickats på remiss till

  • Ekologiska odlarna på Åland r.f.
  • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM
  • Ålands Natur och Miljö
  • Ålands Producentförbund
  • Ålands hushållningssällskap
  • Ålands fåravelsförening r.f.

Remisstiden går ut den 1 mars 2024.