Lagförslag om ny blankettlag om livsmedel

Ett lagförslag om en ny blankettlag om livsmedel har skickats på remiss till

 • Finansavdelningen
 • Näringsavdelningen, enheten för jakt- och viltfrågor
 • Social- och miljöavdelningen, hälso- och sjukvårdsbyrån
 • Tullen
 • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM
 • Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS
 • Ålands näringsliv
 • Ålands producentförbund
 • Ålands fiskodlarförening
 • Ålands hushållningssällskap
 • Ålands turistförbund
 • Fackförbunden på Åland 
 • Jaktvårdsföreningarna i 
  • Brändö
  • Eckerö
  • Finström
  • Föglö
  • Geta
  • Hammarland
  • Jomala
  • Kumlinge
  • Kökar
  • Lemland
  • Lumparland
  • Saltvik
  • Sottunga
  • Sund
  • Vårdö

Remisstiden går ut den 12 december 2022.