Lagförslag om ny blankettlag om transport av farliga ämnen

Ett lagförslag om ny blankettlag om transport av farliga ämnen har skickats på remiss till:

 • Fordonsmyndigheten
 • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM
 • Finansavdelningen, allmänna byrån
 • Infrastrukturavdelningen, allmänna byrån
 • Social- och miljöavdelningen, miljöbyrån
 • Regeringskansliet, enheten för rättsliga och internationella frågor
 • Näringsavdelningen, allmänna byrån
 • Utbildnings- och kulturavdelningen, allmänna byrån
 • Ålands polismyndighet
 • Statens ämbetsverk på Åland
 • Gränsbevakningsväsendet
 • Mariehamns räddningsverk
 • Räddningsområde Ålands landskommuner (RÅL)
 • Tullen
 • Kommunikationsministeriet
 • Trafik- och kommunikationsverket, Traficom
 • Säkerhets- och kemikalieverket, Tukes
 • Strålskyddscentralen, STUK
 • Ålands näringsliv
 • Företagarna på Åland
 • Fackförbunden på Åland
 • Transmar
 • Rundbergs Bil & Service
 • Ålands trafikskolor r.f.
 • Ålands gymnasium
 • Långnäs hamn Ab
 • Mariehamns hamn Ab
 • Rederierna i Finland

Remisstiden går ut den 10 maj 2024.