Lagförslag om ny lagstiftning om landskapets tjänsteinnehavare

Ett lagförslag om ny lagstiftning om landskapets tjänsteinnehavare har skickats på remiss till:

 • Avdelningarna vid Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning
 • Datainspektionen, DI
 • Fordonsmyndigheten
 • Högskolan på Åland
 • Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, AMS
 • Ålands energimyndighet
 • Ålands folkhögskola
 • Ålands gymnasium
 • Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS
 • Ålands kulturdelegation
 • Ålands landskapsarkiv
 • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM
 • Ålands musikinstitut
 • Ålands ombudmannamyndighet, ÅOM
 • Ålands polismyndighet
 • Ålands sjösäkerhetscentrum
 • Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB
 • Åland Post
 • Landskapsrevisionen
 • Fastighetsverket
 • Akava-Åland r.f.
 • JHL-FOA Åland
 • TCÅ-Åland r.f.
 • Tehys fackavdelning på Åland r.f.
 • Kommunerna på Åland
 • Ålands kommunalförbund 
 • Kommunernas socialtjänst k.f., KST
 • Kommunala avtalsdelegationen

Remisstiden går ut den 28 juni 2024.