Lagförslag om ny landskapslag om bekämpning av flyghavre

Ett lagförslag om ny landskapslag om bekämpning av flyghavre har skickats på remiss till:

  • Ålands kommunförbund
  • Finströms kommun
  • Hammarlands kommun
  • Jomala kommun
  • Ekologiska odlarna på Åland r.f.
  • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM
  • Ålands Natur och Miljö
  • Ålands Producentförbund
  • Ålands hushållningssällskap

Remisstiden går ut den 19 februari 2024.