Lagförslag om registerbaserad kvalitetssäkring och preciserade regler om vårdgarantin inom hälso- och sjukvården

Ett lagförslag om registerbaserad kvalitetssäkring och preciserade regler om vårdgarantin inom hälso- och sjukvården har skickats på remiss till:

 • Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS
  • styrelsen
  • chefsöverläkaren
 • Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB
 • Patientombudsmannen vid  Ålands ombudsmannamyndighet
 • Kommunernas socialtjänst k.f.
 • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM
 • Datainspektionen på Åland
 • Rädda Barnen på Åland r.f.
 • Ålands landskapsregering
  • enheten för rättsliga och internationella frågor
  • digitaliseringsenheten
  • landskapsarkivet

Remisstiden går ut den 8 maj 2024.