Lagförslag om upphävande av styrelsen för Ålands polismyndighet

Ett lagförslag om upphävande av styrelsen för Ålands polismyndighet har skickats på remiss till

  • Ålands polismyndighet
  • Ålands polisförening

Remisstiden går ut den 11 juni 2024.