Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Samordningsgruppen för turismstrategin för Åland 2012-2022

Gruppens uppdrag är driva den strategiska samordningen av genomförandet av turismstrategin för Åland 2012-2022. Den största utmaningen är att stärka kvaliteten och reseanledningarna i Ålands turistiska produkt. Samordningsgruppen driver frågor som inte ägs av en enskild aktör och där nyttan tillfaller besöksnäringen.

Följande personer är utsedda i egenskap av sina uppdrag till att utgöra Samordningsgruppen för turismstrategin 2012-2022:

Näringsminister Camilla Gunell

Avdelningschef Linnéa Johansson, ordförande

Mariehamns stad Terese Flöjt, verksamhetsutvecklare

Visit Åland r.f.:s VD Lotta Berner Sjölund

Ålands näringsliv r.f.:s VD Anders Ekström

Näringslivsutvecklare Dan Backman, sekreterare

Högskolan på Åland, Sven Schauman

Arbetet bedrivs genom tre strategiska beslutsmöten per år, två för planering av kommande års handlingsplan och ett för översyn och revidering av strategin. Turismföretagens kunskap och synpunkter tas in genom bl.a. medlemsmöten och gästernas och marknadens krav och behov genom undersökningar.

Publicerad 15.5.2015 kl. 14:49
Uppdaterad 27.11.2018 kl. 13:17