Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Elektronisk anslagstavla

Det här är Ålands landskapsregerings allmänna förvaltnings elektroniska anslagstavla. Tillkännagivandena på anslagstavlan sker i enlighet med bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Allmänheten kan ta del av innehållet på den elektroniska anslagstavlan och i de handlingar som hålls tillgängliga på webbplatsen också i landskapsregeringens lokaler i Självstyrelsegården på Strandgatan 37 i Mariehamn.

Anbud för ny bro och vägförbindelse Bomarsund

Publicerad 5.2.2021 08:45

Meddelande om offentlig delgivning

Beslöts att begära in anbud för ny bro och vägförbindelse Bomarsund

Begäran om utlåtande över förslag till förvaltningsplan och vattenåtgärdsprogam för perioden 2022-2027 för avrinningsdistriktet Åland

Publicerad 21.12.2020 12:32

Begäran om utlåtande över förslag till förvaltningsplan och vattenåtgärdsprogam för perioden 2022-2027 för avrinningsdistriktet Åland

Meddelande om offentlig delgivning

Stänga farled 2815 Bänö-Föglö båtrutt för allmän sjötrafik 250 m före och 250 m efter Brändöströmsbron

Publicerad 8.7.2020 08:20

Meddelande om offentlig delgivning

Sidor

Publicerad 28.5.2018 kl. 09:16
Uppdaterad 28.5.2018 kl. 09:16