Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Personal anställd i daghem och fritidshem

Behörighetskraven för att få anställning inom barnomsorgen på Åland bestäms i Landskapsförordning (2011:90) om behörighetskrav för personal anställd i daghem och fritidshem. Där beskrivs vilken nivå, omfattning och inriktning som krävs för att få arbeta som föreståndare, barnträdgårdslärare, barnskötare, fritidspedagog, specialbarnträdgårdslärare, assistent och för personal i familjedaghem och gruppfamiljedaghem.

Utländska examina

Om du har utbildning från annat europeiskt land än Finland kan du behöva ansöka om erkännande av yrkeskvalifikationer. Då ska du vända dig till utbildningsavdelningen vid Ålands landskapsregering för mer information.

Dispens

Landskapsregeringen kan av särskilda skäl bevilja dispens från kraven. Om du vill anhålla om dispens ska du ansöka om det till socialvårdsbyrån vid Ålands landskapsregering. För denna tjänst tas en avgift enligt Ålands landskapsregerings beslut om avgifter för prestationer vid landskapsregeringens allmänna förvaltning, ÅFS (2016:46).

Personal till barnomsorgen anställs av kommunerna och frågor om detta riktas till dem. Om kommunen inte får behöriga sökanden till utlysta tjänster inom barnomsorgen kan de anställa en person som inte har formell kompetens men anses ha nödvändiga kunskaper och lämpliga arbetslivserfarenheter. Detta kan dock ske för en period om högst två år.

Lagstiftning

  • Barnomsorgslagen, ÅFS (2011:86)
  • Landskapsförordning om behörighetskrav för personal anställd i daghem och fritidshem, ÅFS (2011:90)
Publicerad 18.5.2015 kl. 15:58
Uppdaterad 29.11.2017 kl. 13:55