Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Erkännande av utländska yrkeskvalifikationer, slutligt beslut (använd enbart om du tidigare fått ett villkorligt beslut om erkännande av Ålands landskapsregering och har genomfört en anpassningsperiod eller ett lämplighetsprov)

Publicerad 23.6.2021 kl. 09:58
Uppdaterad 23.6.2021 kl. 09:58