Producentansvar, batterier och ackumulatorer, årlig rapportering till producentregistret

Länk:
Digitalt formulär för årlig rapportering till producentregistret, batterier och ackumulatorer