Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

25.3.2020 FAQ Husdjur

Fråga: smittar Corona/Covid-19 till djur?

  • Nuvarande COVID-19 spridning är resultatet av smitta människor emellan. Till dags dato finns det inga belägg för att husdjur sprider smittan. Därför finns det ingen anledning att vidta åtgärder gentemot husdjur som kan skada deras välmående.
  • Generellt gäller att när man hanterar och tar hand om djur ska man alltid iaktta grundläggande hygienrutiner. 

Källa OIE ((World organisation for animal Health), informationen senast uppdaterad 9 mars 2020 [hämtad 25.03.2020, uppdaterad 09.03.2020]

På livsmedelsverket i Finlands webbplats kan du få mer information om Covid-19 och djur

Publicerad 25.3.2020 kl. 14:12
Uppdaterad 8.12.2020 kl. 15:12