Kontaktuppgifter, frågor om corona

Vid vårdrelaterade frågor gällande Covid och vid luftvägsbesvär ta kontakt med ÅHS Coronatelefon, telefonnummer +358 18 535 313. Om du har frågor om Coronavaccinationer kan du ringa +358 18 538 323. Frågor gällande vaccinationsintyg besvaras av hälsocentralen, telefonnummer +358 18 538 500.

Kontaktuppgifter och information om coronapandemin på ÅHS webbplats