Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

6.5.2020 Städrutiner vid stuguthyrning

Med anledning av Corona epidemin har det till landskapsregeringen inkommit förfrågningar gällande städrutiner vid stuguthyrning till finska och åländska turister. Förutom de allmänna hygienföreskrifter som finns för att undvika smittspridning av Corona bör noggranna städrutiner upprättas. Om man som stuguthyrare eller hotellägare städar ordentligt kan ”bufferttid” mellan gästerna undvikas. Anvisningar för städning vid stuguthyrning och hotell, se finska Arbetshälsoinstitutets rekommendationer för städning av alla slags lokaler:

Arbetshälsoinstitutets rekommendationer för städning av alla slags lokaler

Publicerad 6.5.2020 kl. 09:29
Uppdaterad 19.5.2020 kl. 10:39