Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Förtydligande av Social- och hälsoministeriets beslut av den 13.5.2020 angående vidtagande av styråtgärder inom socialvården i enlighet med 86 § i beredskapslagen

14.5.2020

Skydd av klienter inom socialvården mot coronavirussjukdomen (covid-19)

Förtydliganden gällande socialvårdens område

Lagstiftning

Avvikelser:

På Åland tillämpas socialvårdslagen (FFS 710/1982) i enlighet med landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, inte socialvårdslagen (FFS 1301/2014)

På Åland tillämpas lagen om privat socialservice (922/2011) i enlighet med landskapslag (2012:36) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice.

Hänvisningar till paragrafer i socialvårdslagen ska avse:

Annan boendeservice 17 §

Hemservice 21 §

Med hemvård, avses hemservice och sammanhållen hemvård

Personlig assistans enligt 8 c § i lagen om service och stöd på grund av handikapp (FFS 380/1987). Lagen gäller på Åland i enlighet med landskapslag (2010:50) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp

Hälso-och sjukvård

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården på Åland enligt landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård och hemsjukvård ges enligt 38 §.

Publicerad 18.5.2020 kl. 17:27
Uppdaterad 18.5.2020 kl. 17:42