Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Uppdatering av landskapsregeringens förtydliganden gällande regionförvaltningsverkens anvisningar om begränsning av restaurangernas verksamhet och tillsyn och tillämpningen på Åland

Publicerad 18.6.2020 kl. 14:53
Uppdaterad 26.6.2020 kl. 14:24