Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Material och verktyg

En jämställd skola 

En webbplats om arbete för jämställdhet och likabehandling i förskola och skola. Den riktar sig främst till pedagoger och skolledare. Syftet är att ge konkreta tips, idéer, samt metoder och verktyg för att arbeta med jämställdhet och likabehandling.

Webbplatsen jamstalldskola.se

Jämställd förskola

Här finns förslag på hur du kan arbeta aktivt med ett jämställt förhållningssätt på din förskola.

Jämställdhet i förskolan - Skolverket

Machofabriken

Webbsida med metodmaterial riktat till ungdomar mellan 13-25 år.

Webbplatsen machofabriken.se

Lås upp

Webbsida med normutmanande metoder för dig som jobbar med ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern.

Webbplatsen lasupp.nu

Jamstall.nu

Webbplats för dig som söker fakta om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete.

Webbplatsen jamstall.nu

Friends.se

Kunskap om förebyggande och främjande av arbetet mot mobbning.

Friends digitala utbud

BRYT!

Ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet, tredje upplagan

Metodmaterialet BRYT!, pdf på webbplatsen levandehistoria.se

Diskrimineringsombudsmannen

Sexuella trakasserier i skolan – diskussionsfilm på YouTube

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala

Material för att arbeta för lika rättigheter i förskola och skola på antidiskrimineringsbyråns webbplats

Malmö mot diskriminering

Material för att arbeta för lika rättigheter och möjligheter i skolan

Webbplatsen malmomotdiskriminering.se

Stödcentrum Nacka kommun

Film som förklarar samtycke för barn, film på YouTube

Bilagor

Pdf-dokument i rutan Bilagor här intill.

 • Några dilemman om makt
 • Illustrera att vara populär
 • Kompensatorisk träning
 • Normer kring kön – diskussionsövning
 • Värderingsövningar
 • Att känna sig som en kärring
 • Egenskaper, reflektionsmaterial
 • Diskussionsmaterial för personal: Pojke+rosa=knivhugg
 • Material för personal: Berättelser om kön
 • Material för personal: Lotusdiagram, en metod för ökad delaktighet, strukturerad brainstorming
 • Nätsmart, Rädda barnen
 • Stopp min kropp, Rädda barnen
 • Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda, Skolverket i Sverige

Analysverktyg

Samtliga verktyg finns beskriva i ett pdf-dokument som du hittar i rutan Bilagor här intill.

 • 4R-metoden
 • Barnboksanalys
 • Frågeställningar vid bilddokumentation
 • Inventering av den pedagogiska miljön
 • Dokumentationsschema: Barnböcker

Skolverket

Skolverkets webbkurs om identitets-, jämställdhets- och digitaliseringsarbete på skolverkets webbplats

Statens medieråd

Könsnormer i bildspråket – utbildningsmaterial för pedagoger på Statens medieråds webbplats

UR-föreläsningar

Föreläsning, Normkritik i undervisningen, 21.49 minuter, 2018-10-02 Lotta Björkman på urskola.se

Föreläsning, Jämställdhet i Skollagen, 17.25 minuter 2018-10-02 Johan Lilly Gyberg på urskola.se

Föreläsning, Killar som underpresterar, 21.53 minuter 2018-10-02 Anne-Sofie Nyström på urskola.se

Föreläsning, Vikten av jämställd representation, 21.32 minuter Lina Thomsgård på urskola.se

Föreläsning, Metoo – vad kan skolan göra?, 20.47 minuter Nathan Hamelberg och Adam Wassrin på urplay.se

Observationsmaterial som bilagor

Se pdf-dokument i rutan Bilagor här intill.

 • Tips på observationer
 • Observation vid utelek
 • Observation kopplat till kön för att se individ
 • Pedagogiskt dokumentation med videokamera
 • Stödfrågor vid analys av observationer
 • Dokumentationsschema: Mötet på morgonen
 • Dokumentationsschema: Rutiner
 • Dokumentationsschema: Var och med vad leker barnen?

Om du vill veta mer

Skolverkets inspiration och stöd i hur jämställdhet, könsmönster, sexualitet och relationer integreras i undervisningen på skolverket.se

Nationella sekretariatet för genusforsknings information om förskola och genus på genus.se

Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål, pdf på diva-portal.org

Aftonbladet 2018-05-21 – Hoppas fler klubbar satsar på sådana här projekt på aftonbladet.se

Forskning.se 2018-08-27 Rosa eller blått? Allt mer könsuppdelat på barnavdelningen

Bilagor med mer information.

 • Kan Batman vara rosa? Avhandling av Anette Hellman, Göteborgs universitet
 • Flickor har snippa
 • Flickans lilla
 • Dikt: Girls Will Be Boys Will Be Girls Will Be…
 • VIF13 Jämställd förskola
 • Tema genus i förskoletidningen

Böcker

Barns könade vardag – Om (o)jämställdhet i förskola, förskoleklass och skola, Y. Odenbring.

Odenbring inleder med en lättillgänglig sammanfattning av vilka lagar och förordningar som styr området förskola samt barns rätt till utbildning där jämställdhet är en självklarhet. Begrepp inom området förklaras på ett enkelt sätt med konkreta och aktuella exempel. Läsaren ges en kort historik om utvecklingen gällande kön och genus inom utbildningsväsendet och sedan ges exempel på hur barns könade vardag kan framträda i förskola, förskoleklass och första klass. Exemplen kan användas som diskussionsunderlag för att belysa och problematiserar vad som sker i samspelet mellan barn och mellan barn och lärare oavsett skolform.

Vi ska ha barn: handbok i jämställt föräldraskap, 2018, Marie Björk

Farliga prinsessor och ljuva mönster – om normutmanande föräldraskap, 2018, Lina Bodestad

I normens öga, pdf på friends.se

Bilderböcker med normbrytare

 • Lindenbaum: Kenta och barbisarna
 • Lindenbaum: Gittan och gråvargarna
 • Sabljar: Vad gillar du att göra?
 • Lodalen: Myran & Mogge byter kläder
 • Lindgren: Pippi Långstrump
 • Bergström: Alfons och Milla
 • Skåhlberg: Kalle med klänning
 • Skåhlberg: Kalle som lucia
 • Palmaer: Cirkus Bestivius
 • Blake: Fru Sunesson kör så det ryker
 • Gustavsson: Så gör prinsessor
 • Klinting: Örjan, den höjdrädda örnen

Att diskutera: Stark: När mamma var indian

Barn- och ungdomsbibliotekarie Annica Andersson, Mariehamns stadsbibliotek har sammanställt förslagen (12.11.2010)

Bokförlag med genusinriktning

Vombat förlag är ett queerförlag som presenterade sina första titlar; Vad har du i väskan, Familjeboken och Tyranno. Läs mer om förlaget och böckerna på deras webbplats.

Vombat förlags webbplats

Sagolikt bokförlag presenterade sin första titel Prinsessan Kristalla. Förlaget ger ut sagor i gammaldags bemärkelse, men med nytänk kring genus. Läs mer om boken på förlagets webbplats.

Sagolikt bokförlags webbplats

Olika förlag presenterade de nya böckerna; Morfar blir kär, Pappa hämtar och Micklan letar. Boken är uni, det vill säga att Micklan får vara barn i hela boken och varken benämns som han eller hon. Läs mer om böckerna och beställ dem på förlagets webbplats.

Olika förlags webbplats

Börja med att granska er själva

Könsstrukturer i förskolan uppehålls av de vuxna vilket gör att även lösningen till att bryta dem finns här. Invanda mönster i hur vi agerar mot pojkar och flickor sitter ofta hårt och det krävs såväl en medvetenhet som tid till att bryta dessa och nå framgång i jämställdhetsarbetet.

Säkra kunskapsnivån

Genom en djupare förståelse i genusfrågor och varför de är viktiga för förskolans verksamhet läggs grunden till att kunna driva arbetet vidare i den egna verksamheten.

En viktig förutsättning för att förskolan ska kunna leva upp till de krav som ställs på kvalitet och måluppfyllelse är att det finns välutbildad personal. Såväl de som redan i dag arbetar i verksamheten som framtida personal i förskolan måste få den utbildning som krävs för att kunna leva upp till de mål och riktlinjer för jämställdhetsarbetet som läroplanen föreskriver. Det gäller både barnskötare och förskolelärare. (SOU 2006:75)

Skapa engagemang engagemang på alla nivåer

Som i allt förbättringsarbete krävs engagemang, förståelse och en gemensam målbild på alla nivåer för att förbättringen ska åstadkommas. Det handlar om att skapa ett engagemang hos såväl utföraren som beställaren.

Jämställdhet är ledningens ansvar och en strategisk fråga. Erfarenheterna visar att i de fall ledningen engagerar sig och tar strategiska beslut sker påtagliga förändringar och utveckling i verksamheten. Ledningen ger mandat och legitimitet åt arbetet genom att bland annat tillhandahålla tid och utrymme i ordinarie verksamhet samt genom att följa upp och fråga efter resultat.

Publicerad 17.1.2019 kl. 10:51
Uppdaterad 1.9.2021 kl. 08:47