Material och verktyg

Jämställdhet i lärande

Kunskapsbank för pedagoger och lärare som stöd i arbetet.

Normutmanande metoder för dig som jobbar med ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern.

En jämställd skola

Inspiration och stöd i arbetet med att öka jämställdheten i skolan.

Jämställd förskola

Här finns förslag på hur du kan arbeta aktivt med ett jämställt förhållningssätt på din förskola.

Sexualundervisning

Metodbank för sexualundervisning

Normkritik

Metoder i normkritik och genusnormer.

Motverka sexuella trakasserier

Metoder för att motverka sexuella trakasserier inom högstadiet och gymnasiet, för lärare och elevhälsopersonal.

Machofabriken

Metodmaterial riktat till ungdomar mellan 13-25 år för jämställdhet och mot våld.

Youmu.se

 Information om kroppen, sex, hälsa, jämställdhet och rättigheter. För unga 13 till 20 år.

Friends.se

Kunskap om förebyggande och främjande av arbetet mot mobbning.

BRYT!

Ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet, tredje upplagan.

Diskrimineringsombudsmannen

Jämlikhet och lika rättigheter

Material för att arbeta för lika rättigheter och möjligheter i skolan.

Könsnormer i bildspråket

Utbildningsmaterial för pedagoger på Statens medieråds webbplats.

Bilagor

Pdf-dokument i rutan Bilagor här intill.

 • Några dilemman om makt
 • Normer kring kön – diskussionsövning
 • Värderingsövningar
 • Att känna sig som en kärring
 • Egenskaper, reflektionsmaterial
 • Material för personal: Berättelser om kön
 • Material för personal: Lotusdiagram, en metod för ökad delaktighet, strukturerad brainstorming
 • Nätsmart, Rädda barnen
 • Stopp min kropp, Rädda barnen
 • Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda, Skolverket i Sverige
   

UR-föreläsningar

Analysverktyg som bilagor

Se pdf-dokument i rutan Bilagor här intill.

 • Tips på observationer
 • Observation vid utelek
 • Observation kopplat till kön för att se individ
 • Pedagogiskt dokumentation med videokamera
 • Stödfrågor vid analys av observationer
 • Dokumentationsschema: Mötet på morgonen
 • Dokumentationsschema: Rutiner
 • Dokumentationsschema: Var och med vad leker barnen?
 • Inventering av den pedagogiska miljön
 • Dokumentationsschema: Barnböcker
   

Böcker

Barns könade vardag – Om (o)jämställdhet i förskola, förskoleklass och skola, Y. Odenbring.

Odenbring ger exempel på hur barns könade vardag kan framträda i förskola, förskoleklass och första klass. Exemplen kan användas som diskussionsunderlag för att belysa och problematiserar vad som sker i samspelet mellan barn och mellan barn och lärare oavsett skolform.

Vi ska ha barn: handbok i jämställt föräldraskap, 2018, Marie Björk

Farliga prinsessor och ljuva mönster – om normutmanande föräldraskap, 2018, Lina Bodestad

Bilderböcker med normbrytare

 • Lindenbaum: Kenta och barbisarna
 • Lindenbaum: Gittan och gråvargarna
 • Sabljar: Vad gillar du att göra?
 • Lodalen: Myran & Mogge byter kläder
 • Lindgren: Pippi Långstrump
 • Bergström: Alfons och Milla
 • Skåhlberg: Kalle med klänning
 • Skåhlberg: Kalle som lucia
 • Palmaer: Cirkus Bestivius
 • Blake: Fru Sunesson kör så det ryker
 • Gustavsson: Så gör prinsessor
 • Klinting: Örjan, den höjdrädda örnen
   

Börja med att granska er själva

Könsstrukturer i barnomsorg och skola uppehålls av de vuxna vilket gör att även lösningen till att bryta dem finns här. Invanda mönster i hur vi agerar mot pojkar och flickor sitter ofta hårt och det krävs såväl en medvetenhet som tid till att bryta dessa och nå framgång i jämställdhetsarbetet.

Säkra kunskapsnivån

Genom en djupare förståelse i genusfrågor och varför de är viktiga läggs grunden till att kunna driva arbetet vidare i den egna verksamheten.

En viktig förutsättning för att förskolan ska kunna leva upp till de krav som ställs på kvalitet och måluppfyllelse är att det finns välutbildad personal. Såväl de som redan i dag arbetar i verksamheten som framtida personal måste få den utbildning som krävs för att kunna leva upp till de mål och riktlinjer för jämställdhetsarbetet som läroplanen föreskriver. 

Skapa engagemang på alla nivåer

Jämställdhet är ledningens ansvar och en strategisk fråga. Erfarenheterna visar att i de fall ledningen engagerar sig och tar strategiska beslut sker påtagliga förändringar och utveckling i verksamheten. Ledningen ger mandat och legitimitet åt arbetet genom att bland annat tillhandahålla tid och utrymme i ordinarie verksamhet samt genom att följa upp och fråga efter resultat.