Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Material och verktyg

Metoder och verktyg

En jämställd förskola och skola – hur kan vi nå dit?

En webbplats om arbete för jämställdhet och likabehandling i förskola och skola. Den riktar sig främst till pedagoger och skolledare. Syftet är att ge konkreta tips, idéer, samt metoder och verktyg för att arbeta med jämställdhet och likabehandling.

Webbplatsen jamstalldskola.se

Machofabriken

Webbsida med metodmaterial riktat till ungdomar mellan 13-25 år.

Webbplatsen machofabriken.se

Lås upp

Webbsida med normutmanande metoder för dig som jobbar med ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern.

Webbplatsen lasupp.nu

Jamstall.nu

Webbplats för dig som söker fakta om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete.

Webbplatsen jamstall.nu

I normens öga

Metoder för normbrytande undervisning

I normens öga, pdf på stiftelsen Friends webbplats

BRYT!

Ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet, tredje upplagan

Metodmaterialet BRYT!, pdf på webbplatsen levandehistoria.se

Fritt fram

Metodmaterialet Fritt fram

Webbplatsen frittfram.se

Handledning till Fritt fram, pdf på webbplatsen frittfram.se

Diskrimineringsombudsmannen

Sexuella trakasserier i skolan – diskussionsfilm på YouTube

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala

Material för att arbeta för lika rättigheter i förskola och skola på antidiskrimineringsbyråns webbplats

Malmö mot diskriminering

Material för att arbeta för lika rättigheter och möjligheter i skolan

Webbplatsen malmomotdiskriminering.se

Ungdomsmottagningen på nätet UMO

Film som beskriver vad diskriminering är på YouTube

Brottsoffermyndigheten

Av fri vilja – om samtyckeslagen

Läs om samtyckeslagen på Brottsoffermyndighetens webbplats

Stödcentrum Nacka kommun

Film som förklarar samtycke för barn, film på YouTube

SVT Barnkanalen

Bacillakuten – Snoppen och snippan, film på YouTube

TCO-film

Vi kommer ju göra lika mycket sen!, film på YouTube

Bilagor

Pdf-dokument i rutan Bilagor här intill.

 • Några dilemman om makt
 • Illustrera att vara populär
 • Kompensatorisk träning
 • Normer kring kön – diskussionsövning
 • Värderingsövningar
 • Att känna sig som en kärring
 • Egenskaper, reflektionsmaterial
 • Diskussionsmaterial för personal: Pojke+rosa=knivhugg
 • Material för personal: Berättelser om kön
 • Material för personal: Lotusdiagram, en metod för ökad delaktighet, strukturerad brainstorming
 • Nätsmart, Rädda barnen
 • Stopp min kropp, Rädda barnen
 • Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda, Skolverket i Sverige

Könsnormer från media

Dopkort, se pdf-dokument i rutan Bilagor här intill.

Always #LikeAGirl, film på YouTube

Musikvideo Holly Siz album Rather than talking – The Light, film på YouTube

FN HeForShe engelska, film på YouTube

Norska Finansförbundet Barnen får inte samma lön – se deras fantastiska reaktion, film på femina.se

Analysverktyg

Samtliga verktyg finns beskriva i ett pdf-dokument som du hittar i rutan Bilagor här intill.

 • 4R-metoden
 • Barnboksanalys
 • Frågeställningar vid bilddokumentation
 • Inventering av den pedagogiska miljön
 • Dokumentationsschema: Barnböcker

Webbutbildningar

Normstorm – Ett stöd i arbetet för ökad jämställdhet på din arbetsplats

Läs om normstorm på Umeåregionens webbplats

Skolverket

Skolverkets webbkurs om identitets-, jämställdhets- och digitaliseringsarbete på skolverkets webbplats

Statens medieråd

Könsnormer i bildspråket – utbildningsmaterial för pedagoger på Statens medieråds webbplats

UR-skola

Föreläsning, Normkritik i undervisningen, 21.49 minuter, 2018-10-02 Lotta Björkman på urskola.se

Föreläsning, Jämställdhet i Skollagen, 17.25 minuter 2018-10-02 Johan Lilly Gyberg på urskola.se

Föreläsning, Killar som underpresterar, 21.53 minuter 2018-10-02 Anne-Sofie Nyström på urskola.se

Föreläsning, Vikten av jämställd representation, 21.32 minuter Lina Thomsgård på urskola.se

UR-Samtiden

Föreläsning, Metoo – vad kan skolan göra?, 20.47 minuter Nathan Hamelberg och Adam Wassrin på urplay.se

Observationsmaterial

Vikten av att observera med videokamera.

Nedan ett test som visar hur vi lätt ser det vi är fokuserade på eller förväntar oss att se.

Gorilla, film på YouTube

Läs om Gorillaexperimentet på theinvisiblegorilla.com

Observationsmaterial som bilagor

Se pdf-dokument i rutan Bilagor här intill.

 • Tips på observationer
 • Observation vid utelek
 • Observation kopplat till kön för att se individ
 • Pedagogiskt dokumentation med videokamera
 • Stödfrågor vid analys av observationer
 • Dokumentationsschema: Mötet på morgonen
 • Dokumentationsschema: Rutiner
 • Dokumentationsschema: Var och med vad leker barnen?

Om du vill veta mer

Svenska skollagen (2010:800) på riksdagen.se

Svenska diskrimineringslagen (2008:567) på riksdagen.se

Skolverkets inspiration och stöd i hur jämställdhet, könsmönster, sexualitet och relationer integreras i undervisningen på skolverket.se

Skolverkets information om åtgärder mot kränkande behandling på skolverket.se

Förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, film från Skolverket på YouTube

Svenska diskrimineringsombudsmannens stöd och verktyg för förskolan, skolan och högskolan på do.se

Medverkan – fungerande förändringsarbete för lika rättigheter och möjligheter, svenska diskrimineringsombudsmannens webbplats do.se

Nationella sekretariatet för genusforsknings information om förskola och genus på genus.se

Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål, pdf på diva-portal.org

Frukostsamtal från TCO 2018-04-24, 1 timme – Det våras för jämställda föräldrar, film på tco.se

Dagens nyheter 2018-05-08 – Bidragssystemet inte jämställt, det statliga stödet gynnar pojkars idrottande på dn.se

Aftonbladet 2018-05-21 – Hoppas fler klubbar satsar på sådana här projekt på aftonbladet.se

Loppi.se 2018-11-26 – Sonen får inte ha nagellack för pappan

Forskning.se 2018-08-27 Rosa eller blått? Allt mer könsuppdelat på barnavdelningen

Artikel på svd.se om de som gick på den jämställda förskolan Tittmyran ”Ingen hjärntvätt”

Artikel från DN om hur jämställdhet i skolan förändrar pojkarnas betyg på dn.se

Artikel från Medievärlden om könsstereotypa tidningar på medievarlden.se

Bilagor med mer information

 • Se pdf-dokument i rutan Bilagor här intill.
 • Kan Batman vara rosa? Avhandling av Anette Hellman, Göteborgs universitet
 • Flickor har snippa
 • Flickans lilla
 • Dikt: Girls Will Be Boys Will Be Girls Will Be…
 • VIF13 Jämställd förskola
 • Tema genus i förskoletidningen

Böcker

Barns könade vardag – Om (o)jämställdhet i förskola, förskoleklass och skola, Y. Odenbring.

Odenbring inleder med en lättillgänglig sammanfattning av vilka lagar och förordningar som styr området förskola samt barns rätt till utbildning där jämställdhet är en självklarhet. Begrepp inom området förklaras på ett enkelt sätt med konkreta och aktuella exempel. Läsaren ges en kort historik om utvecklingen gällande kön och genus inom utbildningsväsendet och sedan ges exempel på hur barns könade vardag kan framträda i förskola, förskoleklass och första klass. Exemplen kan användas som diskussionsunderlag för att belysa och problematiserar vad som sker i samspelet mellan barn och mellan barn och lärare oavsett skolform.

Vi ska ha barn: handbok i jämställt föräldraskap, 2018, Marie Björk

Praktika för nyblivna föräldrar: Gravidfakta och barnkunskap på vetenskaplig grund, 2017, Agnes Wold, Cecilia Chrapkowska

Farliga prinsessor och ljuva mönster – om normutmanande föräldraskap, 2018, Lina Bodestad

I normens öga, pdf på friends.se

Bilderböcker med normbrytare

 • Lindenbaum: Kenta och barbisarna
 • Lindenbaum: Gittan och gråvargarna
 • Sabljar: Vad gillar du att göra?
 • Lodalen: Myran & Mogge byter kläder
 • Lindgren: Pippi Långstrump
 • Bergström: Alfons och Milla
 • Skåhlberg: Kalle med klänning
 • Skåhlberg: Kalle som lucia
 • Palmaer: Cirkus Bestivius
 • Blake: Fru Sunesson kör så det ryker
 • Gustavsson: Så gör prinsessor
 • Klinting: Örjan, den höjdrädda örnen

Att diskutera: Stark: När mamma var indian

Barn- och ungdomsbibliotekarie Annica Andersson, Mariehamns stadsbibliotek har sammanställt förslagen (12.11.2010)

Bokförlag med genusinriktning

Vombat förlag är ett queerförlag som presenterade sina första titlar; Vad har du i väskan, Familjeboken och Tyranno. Läs mer om förlaget och böckerna på deras webbplats.

Vombat förlags webbplats

Sagolikt bokförlag presenterade sin första titel Prinsessan Kristalla. Förlaget ger ut sagor i gammaldags bemärkelse, men med nytänk kring genus. Läs mer om boken på förlagets webbplats.

Sagolikt bokförlags webbplats

Olika förlag presenterade de nya böckerna; Morfar blir kär, Pappa hämtar och Micklan letar. Boken är uni, det vill säga att Micklan får vara barn i hela boken och varken benämns som han eller hon. Läs mer om böckerna och beställ dem på förlagets webbplats.

Olika förlags webbplats

Framgångsfaktorer

Börja med att granska er själva

Könsstrukturer i förskolan uppehålls av de vuxna vilket gör att även lösningen till att bryta dem finns här. Invanda mönster i hur vi agerar mot pojkar och flickor sitter ofta hårt och det krävs såväl en medvetenhet som tid till att bryta dessa och nå framgång i jämställdhetsarbetet.

Säkra kunskapsnivån

Genom en djupare förståelse i genusfrågor och varför de är viktiga för förskolans verksamhet läggs grunden till att kunna driva arbetet vidare i den egna verksamheten.

En viktig förutsättning för att förskolan ska kunna leva upp till de krav som ställs på kvalitet och måluppfyllelse är att det finns välutbildad personal. Såväl de som redan i dag arbetar i verksamheten som framtida personal i förskolan måste få den utbildning som krävs för att kunna leva upp till de mål och riktlinjer för jämställdhetsarbetet som läroplanen föreskriver. Det gäller både barnskötare och förskolelärare. (SOU 2006:75)

Avsätt tid för reflektion

Se till att avsätta tid ensam för att reflektera och tid tillsammans för att diskutera.

Se arbetet i ett större sammanhang

Jämställdhet handlar om demokrati och makt. Titta på hur detta tar sig uttryck i samhället i stort men påbörja alltid förändringen där du själv står.

Skapa engagemang på alla nivåer

Som i allt förbättringsarbete krävs engagemang, förståelse och en gemensam målbild på alla nivåer för att förbättringen ska åstadkommas. Det handlar om att skapa ett engagemang hos såväl utföraren som beställaren.

Jämställdhet är ledningens ansvar och en strategisk fråga. Erfarenheterna visar att i de fall ledningen engagerar sig och tar strategiska beslut sker påtagliga förändringar och utveckling i verksamheten. Ledningen ger mandat och legitimitet åt arbetet genom att bland annat tillhandahålla tid och utrymme i ordinarie verksamhet samt genom att följa upp och fråga efter resultat.

Observera, analysera, utvärdera och dokuentera

Genom att kontinuerligt dokumentera arbetet kan ni såväl studera ert agerande som dela med er av ert arbete och vad ni lärt till andra.

Ha tålamod

Förbättringsarbete tar tid, låt det göra det. Det är resan som är målet.

Medverkan – Fungerande förändringsarbete för lika rättigheter och möjligheter

På svenska diskrimineringsombudsmannens webbplats do.se kan du ladda ner boken Medverkan – Fungerande förändringsarbete för lika rättigheter och möjligheter som pdf.

Läs om och ladda ner Medverkan – Fungerande förändringsarbete för lika rättigheter och möjligheter på do.se

Publicerad 17.1.2019 kl. 10:51
Uppdaterad 25.1.2019 kl. 17:06