Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Tillgängliga webbplatser

Samhället digitaliseras i snabb takt. Landskapslagen (2019:7) om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen har som syfte att förbättra allas möjligheter att ta del av servicen på lika villkor.

Om du upptäcker brister i tillgängligheten på webben

Om du stöter på innehåll på webben som inte är tillgängligt ska du i första hand kontakta de som ansvarar för webbplatsen eller den mobila applikationen. Aktörer inom offentlig sektor är skyldiga att publicera en redogörelse för hur tillgängliga deras digitala tjänster är. Redogörelsen ska finnas i tjänsten och där ska det också vara möjligt att på ett enkelt sätt kontakta de som ansvarar för tjänsten. Om de ansvariga inte svarar på ditt meddelande eller om du inte är nöjd med svaret du får kan du vända dig till landskapsregeringen. Landskapsregeringen har ansvaret för tillsynen över landskapslagen om tillgängliga webbplatser inom förvaltningen.

Kontakta registrator@regeringen.ax om du vill starta ett tillsynsärende.

Landskapslagen och landskapsregeringens tillsyn omfattar bara offentliga aktörer inom landskaps- och kommunalförvaltningen på Åland.

Lagstiftning

Landskapslagen (2019:7) om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen (Ålex)

Publicerad 3.9.2020 kl. 16:22
Uppdaterad 7.2.2022 kl. 10:03