Val på Åland

På Åland anordnas val till lagtinget och till kommunernas fullmäktige. Valen hålls samtidigt vart fjärde år. Valår är 2015, 2019, 2023 och så vidare. Valen är direkta, hemliga och proportionella. Landskapsregeringen fungerar som högsta valmyndighet med ansvar för valens genomförande.

Till lagtinget väljs 30 medlemmar och till kommunfullmäktige väljs 9−27 medlemmar beroende på antalet invånare i kommunen. För att få rösta i lagtingsval måste man inneha åländsk hembygdsrätt samt fylla 18 år senast på valdagen. För att få rösta i kommunalval måste man vara bosatt i kommunen den 1 september under valåret och fylla 18 år senast på valdagen. Man måste dessutom ha åländsk hembygdsrätt eller ha bott i en åländsk kommun under minst ett år före valdagen. Om man har rösträtt har man vanligen också rätt att ställa upp som kandidat i valen.

I samband med varje val finns aktuell information på webbplatsen www.val.ax

På Åland anordnas också de riksomfattande valen presidentval, riksdagsval och EU-val. Från landskapet väljs en representant till Finlands riksdag. I de riksomfattande valen kan man delta om man är finländsk medborgare och fyller 18 år senast på valdagen. I EU-val kan också EU-medborgare som inte röstar i något annat EU-land delta.