Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Årsredovisning 2014 - 2020

Här kan du ta del av landskapsregeringens årsredovisning för år 2014 - 2020 och årsberättelser för Landskapets fastighetsverk för åren 2016 - 2019.

Publicerad 28.4.2016 kl. 09:14
Uppdaterad 28.2.2022 kl. 11:23