Årsredovisning 2021

Här kan du ta del av landskapsregeringens årsredovisning för år 2021 och årsberättelse för Landskapets fastighetsverk för år 2021.