Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Förebyggande av coronavirussmitta vid enheter för vård och omsorg dygnet runt

16 S3 03022021

Denna rekommendation ersätter landskapsregeringens utskick från 3.7 2020 (70/S3/3.7.2020) och de uppdaterade versionerna från 27.8.2020 (82/S3/ 27.8.2020) och 2.11.2020 (118/S3/2.11.2020) om förebyggande av coronavirussmitta vid enheter för vård och omsorg dygnet runt. Den uppdaterade rekommendationen är en gemensam anvisning given av landskapsregeringen och Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS). Rekommendationen tillämpas för tiden 1.2.2021till 31.3.2021.

Läs rekommendationen om förebyggande av coronavirussmitta vid enheter för vård och omsorg dygnet runt under "Bilagor" här intill.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner vid landskapsregeringen;
se kontaktkort här intill.

Kontaktpersoner vid Ålands hälso- och sjukvård;

Tora Woivalin
Klinikchef
Åland hälso- och sjukvård
+358 18 5355 (vxl)
tora.woivalin@ahs.ax

Eeva Jansson
Enhetschef, intern service
Ålands hälso- och sjukvård                                            
+358 457 3134 075                                                     
eeva.jansson@ahs.ax

Publicerad 3.7.2020 kl. 11:59
Uppdaterad 3.2.2021 kl. 14:47