Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Förslag till ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling

Lagförslaget om ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling har skickats på remiss till 

 • Brändö kommun
 • Eckerö kommun
 • Finströms kommun
 • Föglö kommun
 • Geta kommun
 • Hammarlands kommun
 • Jomala kommun
 • Kumlinge kommun
 • Kökars kommun
 • Lemlands kommun
 • Lumparlands kommun
 • Mariehamns stad
 • Saltviks kommun
 • Sottunga kommun
 • Sunds kommun
 • Vårdö kommun
 • Ålands kommunförbund
 • Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS
 • Ålands miljöservice kf, Mise

Remisstiden går ut den 28 oktober 2021.

Publicerad 10.9.2021 kl. 15:43
Uppdaterad 29.11.2021 kl. 13:04