Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Gång- och cykelväg Frebbenby - Marsund

Ålands landskapsregering beslöt den 29.4.2021 att fastställa vägplan för byggande av separat gång- och cykelväg, parallellt med landsväg nr 1, Frebbenby - Marsund, i Hammarlands kommun.

Vägplanen fastställdes enligt 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar.

Länk till protokollet

Publicerad 29.4.2021 kl. 16:08
Uppdaterad 4.5.2021 kl. 13:58