Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Äldrelagen

Den 1.1.2021 träder Äldrelag (2020:9) för Åland i kraft. Den aktuella lagstiftningen hittar du på landskapsregeringens webbsida Ålands författningssamling.

Under "Bilagor" här intill hittar du handböcker, guider och den information som landskapsregeringen gett om lagen.

Om du har en fråga om bestämmelserna i den nya äldrelagen som inte besvaras av det stödmaterial som landskapsregeringen publicerat kan du rikta din fråga till ansvarig kontaktperson för äldrelagen. 

Publicerad 15.5.2020 kl. 12:22
Uppdaterad 3.9.2021 kl. 13:21